دلم برا بودنت تنگ میشه

از با تو بودن دل برایم عادتی ساخت که هیچگاه بی تو بودن را باور ندارم

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

یکبار دیگر برگرد و از اول برو...

چشمانم پر از اشک بود!!خوب ندیدمت!!!

 

♥ یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴♥ 23:13 ♥ دختر تنها ♥

هنوزهم مثل انشاهای دوران دبستان بانتیجه گیری مشکل دارم!!!

چرا رفتی........؟؟؟

 

♥ یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴♥ 23:2 ♥ دختر تنها ♥

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

 

دلم
نه تنگ شده ،
نه گرفته است !!!
دلم فقط...
هوای تو را کرده است...
الو الو .. نگو
از سکوتم بفهم
پشت خط منم
یکی در میان نفس بکش
همین برایم بس است

♥ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴♥ 15:39 ♥ دختر تنها ♥

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

سوز و سرمای نبودنت
تَرَک های لبانم را
عمیق کرده
اما
جای نگرانی نیست
تو روزی برخواهی گشت
و با بوسه ای
مرهم لبانم می شوی...

♥ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴♥ 15:36 ♥ دختر تنها ♥

 

 

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

چنان دل بسته ام کردی که با چشم خودم دیدم
خودم میرفتم اما سایه ام با من نمی آمد

♥ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴♥ 15:27 ♥ دختر تنها ♥

 

من دیوانه نیستمفقط کمی تنهایمهمین!چرا نگاه می کنی؟تنها ندیده ای؟به من نخندمن هم روز گاری عزیز دل کسی بودم…او رفتحالا تنهایم


تنها ندیده ای؟


 

♥ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴♥ 15:9 ♥ دختر تنها ♥

امشب سالگرد دوستیه منو عشقمه اما نیست...

حالم خیلی بده....

خییییییییییییییییلی بدددددد....

مصطفی کجایی نفست داره میمیره...

برام دعا کنید...

سبزه ی فردا رو گره میزنیم ب سلامتی روزی ک یا عشقم بیاد یا دیگ نباشم....

♥ چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴♥ 23:30 ♥ دختر تنها ♥

دختـــرک رفت ولــی زیـر لب این را میگفت :

” او یقینــا پی معشــوق خودش می آیــد “

پســرک ماند
ولــی روی لــبش زمـزمـه بود :

” مطمئنــا که پشیمــان شــده برمیـــگردد “


عشـــق قربـــانی مظلـــوم ” غـــرور ” اســـت هــنوز . . .

♥ چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴♥ 23:26 ♥ دختر تنها ♥
نمـــــیـدانــــی ،

چه دردی دارد !

وقـــتـی ..

حــــالـم ..

در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!

♥ چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴♥ 23:25 ♥ دختر تنها ♥
خیلــی از خـودش خـوش قــول تــر اســت …

 خیــالـــش را مــی گـــویــــم

کـه یک عمـر اسـت زودتـر ازخـودش آمـده

 سـر قـرارمـان !

♥ چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴♥ 23:13 ♥ دختر تنها ♥

 


هیـــچکس بعد از هیـــچکس نمــــرده....


ولـــی....


خیلی ها بعد خیلی ها دیگه زندگی نکردن...

♥ چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴♥ 23:12 ♥ دختر تنها ♥

 

 

 

♥ چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴♥ 23:5 ♥ دختر تنها ♥

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas18/18.jpg
 
کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے ..
 
باز هَم دِلَت میخواهَد...
 
بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها ...
 
بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده ...
 
هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے!!
 
b6-1338277735.png
♥ شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴♥ 16:25 ♥ دختر تنها ♥

عکس عاشقانه

این دلنوشته ها...


نه.. نه... ببخشید!!


این دردنوشت ها..


نه دل نشین اند نه زیبا،


اینها فقط یک مشت


حرف زخم خورده ی بغض دارند


ک نشانی دردناک، از یک عشق ناکام دارند...


و تنها مخاطبش، غایب است!!

♥ شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴♥ 16:21 ♥ دختر تنها ♥

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|
هر از گاهی زنگی بزن
سراغی بگیر
پیامی بده
احوالی بپرس
خیلی نگذشته است از روزهایی که نفست بودم!
از روزهایی که جونت میرفتبرام !
♥ شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴♥ 16:18 ♥ دختر تنها ♥

مَــحال اسـت بِــبَـخشم کسـے را کــه...


وَسَـطِ خـنده هـایمـ


وَقـتــے بـه یـادش مـــــے اُفتـــم...


گـــــریـه امـ مـے گـیرد...

 

♥ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴♥ 14:50 ♥ دختر تنها ♥

مــــی دانـــــم...


آخــــر یــک روز


خــسـتـــه مـــی شــــود از نــیــــامــدنــش


شـــوخــی کــه نـــیـسـت


مـگــــــر آدم


چـــقـــــدر مـــی تــوانــد نـــــیــایــد...! "

 

♥ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴♥ 14:49 ♥ دختر تنها ♥

جایی در دلم برای کینه و نفرین نگذاشتم...


به دلم گفته ام:

با تمام شکستگی ات فراموش نکن این را که...

"روزی شادیش آرزویت بود"...

♥ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴♥ 14:48 ♥ دختر تنها ♥

ﻣﯿﮕﻦ ﺁﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﮐﻞ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪﻧﺶ ﺍﺯ ﮐﻞ ﮐﺎﺭﺍﯼ ﺑﺪ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ


ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺷﺨﺺ !!!...


ﺣﺎﻻ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ... ؟؟؟؟؟


ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﯾﻦ ﺯﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ


ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﻧﮕﻔﺘﻢ !...؟


ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻮﻡ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺷﮑﻢ ﺟﻠﻮ


ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﺩ !.... ؟


ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﺮﺩﺍ ﭼﻪ ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ


ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ !.... ؟


ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻻﻣﺼﺐ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ


ﻧﺪﯾﺪﻩ !... ؟


ﺍﯾﻦ ﻣﻐﺰ ﻻﻣﺼﺐ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺧﯿﻠﯽ


ﭼﯿﺰﺍ ﮔﺬﺷﺘﻪ !... ؟


ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮﻭﻧﯿﺸﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺩﺍﻫﺎﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ


ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ !... ؟


ﺍﯾﻦ ﻻﻣﺼﺒﺎ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﯾﻪ ﻫﺎﺵ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﮐﻢ


ﻟﻄﻔﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﺷﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ !...؟


ﻓﻜﺮ ﻧﮑﻨﻢ !!!!...


ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺸﻪ !!!... ؟؟!!!!

 

♥ چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴♥ 14:47 ♥ دختر تنها ♥

تو زندگی اتفاق هایی پیش میاد

 

که عمرشون فقط چند ثانیه است

 

اما

 

آثارشون تا سال ها و گاهی تا آخر عمر

 

گریبانت را چنان میگیرند

 

که آرزهات تبدیل به رویا و رویاهاتو تبدیل به

 

 بغضی میکنند ، کشنده

 

 

♥ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳♥ 15:39 ♥ دختر تنها ♥

می دانی ؟!

پشت این بغض سنگین ، بیدی است

که خیال میکرد بااین بادها نمیلرزد اما لرزید

و تنها آغوشی میخواهد به وسعت درد

که شاید دل بیزار از آرزویش، پر آرزو گردد

خداوندا سوالم این است که چرا ...

پله ها در پیش رویم یک به یک دیوار میشوند

زیر هر سقف که میروم بر سرم آوار میشود


 

 

♥ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳♥ 15:39 ♥ دختر تنها ♥

چیزیم  نیست

 

 

جز

 

 

دلتنگیِ خفه کننده یی

 

 

کِ گاه میسوزاند چشم هایم را

 

 

 

 

♥ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳♥ 15:38 ♥ دختر تنها ♥

غریبه

 

 

 اینجا جای آسودن نیست

 

 

سایه ی من مملو از تعفن بودن آنهائیست

 

 

که آمدند بمانند

 

 

اما

 

 

با رفتنشان بودنم را به بازی گرفتند

 

 

پس ، بگذر

 

 

 

♥ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳♥ 15:37 ♥ دختر تنها ♥

می نویسم امشب

 

از شعرهایی که بی مخاطب بزرگ شدند ،

 

 با بی کَسی هایم دلهره گرفتند

 

و از عاشقانه های بی مخاطبم غمگین شدند

 

بار سنگین دردهایم را به دوش کشیدند

 

خوب میدانم ، خوب میدانم

 

روزی منو این شعرها که از سر بی کَسی و درد سروده شده اند

 

در بی کَسی و درد دق خواهیم کرد...

 

 

پ.ن : روزی اگر نبودم ، یک آرزویم را برآورده کن ، و زیر لب بگو : یادش بخیر ...

 

 

 

♥ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳♥ 15:36 ♥ دختر تنها ♥

من سراپا زخمم

 

 

 

نگاهت را

 

 

 

بر من نپاش

 

 

 

♥ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳♥ 15:36 ♥ دختر تنها ♥

مرگِ تدریجی ست

 

 


اینکه
نبودنت را

 

 


فنجان فنجان ، سر میکشم

 

 


چقدر جایِ حبه ی لبخندت خالی ست ...

 

 

 

♥ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳♥ 15:35 ♥ دختر تنها ♥طراح : صـ♥ـدفــ